Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 Protokół

Ze spotkania wiejskiego Sołectwa Bolszewo z dn. 21-09-2015  

Zebranie otworzył Sołtys Bolszewa Edmund Bianga. Powitał wszystkich Wójta Henryka Skwarło wraz z Kierownikiem Referatu Środowiska Pai Gminy Wejherowo.

Sołtys przeczytał porządek zebrania, który poddał pod głosowanie. Większością głosów zostało przyjęte. Na przewodniczącego zebrania wybrano Sołtysa na protokolanta zgłoszono Marka Klas. Przegłosowano ww. kandydatury większością głosów.

1. Sołtys przedstawił sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z półrocznej kadencji. Przedstawił plan wydatków sołectwa i jego realizację.

 • wykonanie wieńca dożynkowego przez mieszkańców sołectwa Bolszewa , który zajął 2-gie miejsce w swojej kategorii.
 • Powstała strona internetowa Sołectwo Bolszewo: www.bolszewo.net
 • W trakcie tworzenia jest stowarzyszenie piękne Bolszewo
 • Wszystkie stowarzyszenia mogą składać do dn. 28 lutego wnioski o dofinansowanie swoich projektów z funduszu sołeckiego (przeznaczonej kwoty z rezerwy Wójta)

2. Wystąpienie Wójta Henryka Skwarło.

 • Obecnie Bolszewo zamieszkuje 7 677 mieszkańców w roku 2014 zamieszkiwało 7475 mieszkańców. Zadania w Br.
 • uregulowania własnościowe są bardzo czasochłonne aby przeprowadzić inwestycje infrastrukturalne jak i uporządkować sprawy na niesienia na mapy energii, nenii i itp.
 • Gmina pozyskała grunty za Art. Parkiem z budynkiem, który został zdewastowany i trzeba było go rozebrać.
 • Musieliśmy rozpisać nowy przetarg na wyposażenie Biblioteki gdyż poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy.
 • wybudowaliśmy I-część ulicy Polnej z całą infrastrukturą 325 metrów.
 • ulica Wodna I część 135 metrów.
 • ulica Władysława 125 m
 • kładka w Art. Parku za 49tys, zł.
 • chodnik na ulicy Długiej z kierunku ronda do Przedszkola na ulicy Polnej.
 • parking jak i przygotowanie Gminnego planu pamięci cmentarza ewangelickiego przy ulicy Szkolnej.
 • wykonanie chodnika w ciągu ulicy Głównej zgłoszonego jako realizację inwestycji sołeckiej w 2014r. za kwotę 22 200zł.
 • Ulica Okrężna wykonanie projektu z jej odwodnieniem za 21 500zł zgłoszonego jako realizację inwestycji sołeckiej w 2014r. te dwie inwestycje są wsparte również finansowo przez Gminę.

Oświetlenie ulic:

 • Narutowicza 1 lampa, Kanałowa dwie lampy, Kalinowa trzy lampy, Rzeźnicka dwie lampy, Św. Huberta, Tęczowa, Polna 10 lamp,

Kanalizacja:

 • Długa, Polna, Słowackiego z przywróceniem nawierzchni docelowej.
 • Ulice Broniewskiego, Asnyka, Sienkiewicza, od Reja do Prusa jest wykonany projekt
 • Zamierzamy wybudować chodnik od Tesko do Biedronki przy ulicy Zamostnej wraz z zatoczką autobusową przy współudziale z powiatem, na razie powstały dwa warianty. I-wariant przy ulicy, II wariant na skarpie.
 • Rozbudowa szkoły podstawowej w Bolszewie zakończenie 2016 rok czerwiec rozłożyliśmy tą inwestycję na dwa lata budżetowe, sala gimnastyczna i klasy dydaktyczne.
 • Na fundusz solecki przeznaczamy 384 303zł dla wszystkich sołectw w Gminie Wejherowo na rok 2016.

       a) Pan Tomasz Drozdowski przedstawia realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Bolszewie jej rozwój i                      następne etapy budowy realizowane przez PEWiK. w obszarze ulicy Chłopskiej i im przyległych ulic toczą się            odwołania do Sądu Administracyjnego na decyzję wydania pozwolenia przez Wojewodę i Starostę.

 • dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych realizowane przez gminę skorzystało 141 osób. Nowa formuła korzystania z dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych (dwóch kroków) po wykonaniu przyłącza można ubiegać się o dofinansowanie, trzeba mieć mapkę powykonawczą akt własności i odbiór z PEWiK-u. Mieszkaniec może otrzymać do 500zł -150zł studzienką a od każdego ułożonego metra przyłącza dopłata 20zł.

3. Sołtys przedstawił propozycję podziału środków z funduszu Sołeckiego, szczegółowo omówił propozycje zadań inwestycyjnych przy współudziale z funduszu Gminy i funduszu sołeckiego na rok 2016. Zaproponowano cztery propozycje uzgodnione z radą Sołecką.

Fundusz Sołecki na rok 2016 Sołectwo Bolszewo

Inwestycje współfinansowane z Urzędem Gminy na kwotę 31.456zł

1

Przebudowa dróg gminnych i ścieżek rowerowo-rekreacyjnych z chodnikiem objętych programem na rok 2016 Wykonanie nakładki asfaltowej z chodnikami na ulicy Cyrkowskiego, od ulicy Zamostna do ulicy Harcerska.

 

26. 456zł

 

2

Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2016 Ułożenie pasa trzech płyt „Jumbo” ul. Jeżynowa.

 

5. OOOzł

 

Uzasadnienie:

 

Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali potrzebę wykonania tych ulic. Ulice te są już uzbrojone w kanalizację sanitarną i trzeba je tylko dokończyć, realizując pewien etap zamknięcia inwestycji drogowej.

Ad1. Ulica Cyrkowskiego jako ulica osiedlowa jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic szczególnie na odcinku od ulicy Zamostnej do ulicy Harcerskiej. Dla przykładu ulica Prusa jest jej przedłużeniem ale pamiętamy jak z płyt Jumbo na tej ulicy wystawały pręty, dopiero nałożenie nakładki asfaltowej zażegnał ten problem. Ulica Cyrkowskiego, również jest już zniszczona obecne płyty są rozkruszone. Wykonana instalacja infrastrukturalna w ziemi daje nam możliwość wykonania gruntownie tej ulicy z chodnikami włącznie. Ulica ta połączy nam pewien ważny odcinek dróg, często używanych przez samochody w obrębie z ulicami o nawierzchni szutrowej. Realizując tą inwestycję wykonamy następny etap właściwego uporządkowania ulic po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Są to również oczekiwania i prośby mieszkańców.

Ad2. Ulica Jeżynowa jest ulicą wymagającą wyłożenia przynajmniej pasa trzech płyt „Jumbo”. Obecnie na tej ulicy jest utrudniony przejazd samochodem, ulica ta często bywa zalewana przez wody opadowe i jest nieprzejezdna.

4. Dodatkowe zadanie zgłosiła Pani Grażyna Starba aby przeznaczyć 4tys, zł na Koło Gospodyń Wiejskich, które rozpoczyna już cyklicznie rok od stycznia różnymi występami, a nie od nowego roku podziału środków sołeckich w marcu.

5. Rozpoczęła się dyskusja

6. Sołtys poddał wniosek pod głosowanie celem wyjęcia 4 tys, zł z podstawowej sumy Funduszu Sołeckiego. Za przeznaczeniem 4tys, zł dla Koła Gospodyń Wiejskich było 11 osób; 42 przeciw; óosób się wstrzymało Wniosek został odrzucony.

7. Głos zabrał Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wyjaśniając zasadę rozdysponowania środków inwestycyjnych funduszu sołeckiego. Wójt przedstawił problem rozbudowy szkoły za 12,5mln zł którą to trzeba zabezpieczyć z środków własnych Gminy.

 • Na drogę powiatową ulica Zamostne starostwo może otrzymać dofinansowanie z „Schetynówek” na odcinku Paradyż-Górą gmina partycypowałaby w kwocie l,5mln zł.
 • Będziemy również składać z programu „Schetynówek” na budowę drogi do Gowina z Gościcina na kwotę 6mln, zł. Obecnie z programu „Schetynówek” dofinansowanie otrzymaliśmy na budowę drogi Południowej.
 • Budżet gminny przewiduje, 28mln, zł na inwestycje w tym roku.

9. Głos zabrał radny Krzysztof Wróblewski wyjaśniając wszystkim zasady podziału środków funduszu sołeckiego.

10. Głos zabrał radny Janusz Daniszewski sugerując abyśmy mądrze rozdysponowali te środki.

11. Głos zabrał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie Waldemar Hamera tłumacząc jakie inwestycje wykonaliśmy obecnie.

 

Pyt. Pan Franciszek Szymański w sprawie oświetlenia ulicy Różanej.

Odp. Głos zabrał Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Przedstawił założenia funkcjonowania Funduszu Sołeckiego i na co powinien być on przeznaczany. Wójt wyjaśnił zamierzenia Gminy w temacie oświetlenia kolejnych ulic, jak również ulicy Różanej.

Pyt. Mieszkanka Pani Grzenkowicz PEWiK tak rozkopał mój teren, że powyrzucał kamienie graniczne, zepsuł mi ogrodzenie złożyłam skargę do kierownika ale oni sobie z tego nic nie robią.

Pyt. Pan Jacek Bork Wiśniowa 20 zasypali mi moją posesję z własnego gruntu miałem wydzielony plac na parking który jest potrzebny mi do działalności gospodarczej, on mi go całego zasypali uważając, że nic się nie stało. Zgłaszałem moją sprawę Panu Skibińskiemu, że PEWiK niszczy i dewastuje moje grunty wchodząc bez zezwolenia. Ta ich praca woła o pomstę, jest tam prawdziwy bałagan budowlany luźno wrzucane kable energetyczne i inne urządzenia bez odpowiedniego zagęszczenia ziemi.

Odp. Wójt wszystkie szkody będą musiały być naprawione przez wykonawcę, a wszelkie zarzuty proszę zgłaszać.

Wyp. Pan Bistram stanął w obronie wykonawcy przedstawiając fakty, że robią zdjęcia przed każdym rozpoczęciem budowy.

Wyp. Pani Anit Groth zwróciła uwagę na źle zagęszczaną powierzchnię gruntów na której układa się płyty Jumbo. Obawia się, że po czasie ta ulica będzie nie przejezdna.

Pyt. Dlaczego śmieci wywozi Agora a nie firma z Gdańska i dlaczego mamy wsypywać popiół do worków foliowych.

Odp. Pan Tomasz Firma z Gdańska ponosiła większe koszty niż te firmy z naszego terenu. Dlatego wybrali podwykonawcę swoich usług z naszego terenu. Dlaczego worki foliowe na popiół. Dlatego gdyż stwierdziliśmy, że możemy ograniczyć koszty wywózki odpadów mieszanych segregując popiół.

Pyt. Pan Czerwionka czy worki foliowe mają atest i są bezpieczne.

Odp. Trzeba ostrożnie obsługiwać się z tym popiołem nie można rozgrzanego popiołu wsypywać do worków gdyż się przerwie lub zapali.

Pyt. Pani Parada Jeżeli wszystko mam ja segregować to co ja mam wrzucać do pojemnika jestem schorowaną kobietą sama za te śmieci dużo płacę i wszystko mi się myli, można zgłupieć od tej segregacji.

Odp. Wójt: Gmina obecnie spełnia nałożone na nią wymogi segregacji dla swoich mieszkańców wyszła z różnymi ulgami, które dotyczą seniorów i rodziny wielodzietne, mają oni wszyscy ulgi.

Pyt. Pni Bużan: Ta woda w dalszym ciągu leci z tego lasu i wpływa na ulicę Robotniczą, to trzeba zrobić.

Odp. Wójt: Zajmiemy się w miarę możliwości, wszystkimi zgłoszonymi przez Państwo sprawami.

Pyt. Pani mieszkanka do jednego worka na popiół można wsypać tylko 30 kg tak jak po jednym rozpaleniu.

Odp. Wójt: Jest to nie prawdą.

Wyp. Pan Tomasz zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy w roku. Teraz będzie w sobotę.

Pyt. Pan Lanz z ulicy Granicznej. Mamy problem z kanalizacją sanitarną obecnie w naszych domach jest taki fetor niesiemy co się dzieje spuszczana woda do kanalizacji nie jest żadną osłoną. Gdzie są jakieś odpowietrzenia w kolektorze głównym przy ulicy aby ten problem zginął. Jakbym miał swoje szambo to bym powrócił do starego układu.

Odp. Wójt zajmiemy się tą sprawą.

Wyp. Pani Beata Nowicka złożyła pismo na ręce Wójta dotyczące wydłużenia niektórych kursów autobusów do Gimnazjum, z podpisami mieszkańców.

Pyt. Mieszkaniec ulicy Nowotki jesteśmy skłonni zgodzić się aby na naszym gruncie (w ogrodzie) postawić te słupy oświetleniowe wiemy że nasza ulica jest wąska ale bez światła to możne nogę złamać albo wejść w kałuże pełne wody.

11. Sołtys poddał pod głosowanie, w kolejności zgłaszanych propozycji:

 • Pierwsza propozycja:  Przebudowa dróg gminnych i ścieżek rowerowo-rekreacyjnych z chodnikiem objętych programem na rok 2016 Wykonanie Projektu całej ulicy Cyrkowskiego. Za porzyieciem głosowało 46 osób; przeciw 0; wstrzymało sie od głosu 11
 • Druga propozycja: Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2016 Ułożenie pasa trzech płyt „Jumbo” ul. Jeżynowa. Za przyieciem głosowało 10; przeciw 3 osoby

 

Orginał protokołu do wglądu u Sołtysa