Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                           

Rodzaj inwestycji objętych naborem:

- wymiana źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem / koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem / olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii,

- rozbudowa źródła energii cieplnej dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Czas trwania naboru:od dnia 7 marca do dnia 7 kwietnia br. lub do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 20 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. a) wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);
  2. b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  3. c) w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
  4. d) szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
  5. e) kopię umowy na wykonanie prac budowlanych;
  6. f) inne wymagane dokumenty w zależności od charakterystyki przedsięwzięcia, w tym np. projekt instalacji;
  7. g) w przypadku zadania polegającego na wymianie źródła energii cieplnej należy dołączyć dodatkowo:

- dokument potwierdzający stosowanie węgla lub koksu w sezonie grzewczym, poprzedzającym modernizację źródła ogrzewania (opinia kominiarska),

- kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zamiaru rozpoczęcia robót objętych dofinansowaniem.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym, a także zmiany odnawialnego źródła energii na inne odnawialne źródło energii. Z uwagi na fakt, że dofinansowanie obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej nie obejmuje ono nowych kotłów w nowo wybudowanych budynkach.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Festyn Bolszewo Galeria

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Wsi Bolszewo. Mamy  nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Teksty tu zawarte mają za zadanie ułatwienie pozyskiwania podstawowych informacji o bieżących sprawach dot. Bolszewa.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami z życia codziennego naszej wsi, do prezentowania swoich opinii i sugestii. Jeśli macie jakieś ciekawe informacje, aktualności oraz wiadomości dotyczące Bolszewa, przesyłajcie je do nas.